ITIL of DevOps? Nee, ITIL én DevOps!

ITIL of DevOps? Nee, ITIL én DevOps!

DevOps is een onderwerp dat in mijn contacten met klanten en IT professionals vaak ter sprake komt. Veel organisaties hebben de stap naar Agile development gezet, maar hebben de verdere beheerprocessen meestal nog op de gangbare manier georganiseerd. Vaak is men wel aan het bestuderen of na Agile development ook de stap naar DevOps kan worden gemaakt. De vraag die daarbij regelmatig wordt gesteld, is hoe DevOps zich verhoudt tot de bestaande ITIL aanpak. Is die achterhaald?

De waarheid lijkt te zijn dat beide disciplines veel meer raakvlakken hebben dan vaak wordt gedacht. Om dat toe te lichten is het misschien goed om de concepten nog even tegen het licht te houden.

ITIL, het klassieke IT management raamwerk

ITIL (Information Technology Infrastructure Library) biedt een uitgebreid referentiekader voor IT beheer, waarmee alle processen (Service Strategy, Service Design, Service Operations, etc.) binnen de organisatie duidelijk worden gestructureerd. We zien dat bijvoorbeeld bij het proces dat wordt doorlopen voor de ontwikkeling van nieuwe toepassingen. Daar beginnen we met een service strategie en wordt vervolgens een langdurige ‘waterval’ doorlopen tot aan het moment dat we uiteindelijk – vaak maanden later - een nieuwe applicatie kunnen uitrollen. Dat beeld overheerst dan ook bij veel mensen. ITIL als een formeel en gedateerd IT management framework dat aan verjonging toe is. Of beter gezegd, vervanging.

DevOps, de frisse wind voor IT operations

Maar is dat zo zwart-wit? Laten we nog even teruggaan naar de basics van DevOps. Oorspronkelijk hield Agile op bij het punt waarop een development sprint was doorlopen en een nieuwe versie werd opgeleverd. Vervolgens ging het operationele beheerteam aan de slag om zaken te testen en uit te rollen. Dat gebeurde weer als een traditioneel beheerproces waarmee de voordelen van de flexibele en iteratieve Agile aanpak soms behoorlijk teniet werden gedaan. DevOps richt zich erop – met onder andere automatisering van test en deployment activiteiten – ook deze operationele beheeractiviteiten snel en iteratief te kunnen uitvoeren. Bij DevOps is het doel om uiteindelijk dagelijks – of zelfs meerdere keren per dag -  een nieuwe versie van de software uit te kunnen rollen.

Twee concepten die elkaar niet uitsluiten

Tegelijkertijd is hiermee al geïllustreerd dat de twee concepten – ITIL en DevOps - elkaar niet uitsluiten. Want snelle en iteratieve processen vragen om een goede organisatie en de juiste tools. Concepten als Agile en DevOps bieden de ruimte aan inventiviteit en creativiteit juist omdat de organisatie qua processen en systemen op orde is.

Belangrijker is om ons te blijven realiseren dat er meer is dan alleen het ontwikkelen en uitrollen van software. Er zijn nog steeds overkoepelende processen nodig om de bedrijfsvoering als geheel te ondersteunen. Het is prachtig als we Agile en DevOps kunnen inzetten bij het (door)ontwikkelen van een nieuwe applicatie, maar voorafgaand aan het ontwikkelen van de eerste versie moet wel eerst een georganiseerd traject worden doorlopen met business cases, impact analyses etc. Als daar een positief besluit uit volgt, is Agile vervolgens de manier om eerst een Minimum Viable Product (MVP) te ontwikkelen en daarna de verdere productverbeteringen. En helpt DevOps om die opeenvolgende versies steeds snel en efficiënt in beheer te nemen.

En wat denken we van achterliggende infrastructuurdiensten? Zouden we daar niet gewoon een goed georganiseerd operations team voor nodig hebben dat zorgt dat bij een defect netwerkelement de dienstverlening blijft functioneren conform SLA? En hebben we voor gebruikersvragen en problemen geen goed georganiseerde Service Desk meer nodig? Inderdaad, ITIL is echt niet weg uit de organisatie.

Mijn dagelijkse praktijk: zowel DevOps als ITIL worden ingezet

En dat is dan ook de dagelijkse praktijk die ik tegenkom. Meer focus op Agile en DevOps waar dat mogelijk is en het waarde toevoegt. En ITIL waar het moet om de overall dienstverlening te organiseren en structureren. Die zogenaamde strijdigheid tussen de concepten, ik zie het in de praktijk niet zo zwart-wit.

No Comments Yet.

Leave a comment

WordPress Security